Komeet 103P/Hartley in 2011. Voor het eerst ontdekt in 1986 door Malcolm Hartley. Het is een periodieke komeet. De omlooptijd bedraagt 6.46 jaar

 

Exposure:

Filter:

 

Software:

      

 

Type: Periodic Comet

RA:

Dec:

Distance: 5.87 AU

Apparent magnitude:

Apparent dimensions:

Constellation:

 

Telescope: Takahashi FSQ106

Camera: Atik 383L

Filterwheel:

Mount: CP-165

Guider:

    Scope: Robtics 80/400 f5

    Camera: Orion StarShooter

Robofocus  

Software: Starry Night Pro Plus, PHD